Íme az újpesti óvodák nyílt napjai

Oszd meg másokkal!

Desktop
Közeledik az óvodai beiratkozás időszaka, idén május 2. és 5. között lehet beíratni a gyerekeket az óvodákba.

Íme az újpesti óvodák nyílt napjai:

 • Vörösmarty Tagóvoda: április 21-én, pénteken 9.30 -11.30 között
 • Csányi Óvoda: 04.24 - 26. között, 9-11 óráig
 • Bőrfestő Óvoda: április 6-án (csütörtökön) 17 órától szülői értekezlet az óvoda iránt érdeklődő szülők részére. Április 7-én (pénteken) 9 órától nyílt délelőtt
 • Dalos Óvoda: március 31-én reggel 8 órától 11 óráig
 • Deák Óvoda: április 18-án, kedden délelőtt 9 órától 12 óráig
 • JMK Óvoda: április 19-én (szerda) és 25-én (kedd) 9.30. órától tájékoztató
 • Karinthy Óvoda: április 8-án szombaton délelőtt 10-től 12 óráig
 • Liget Óvoda: április 19-én 9 órától szülői tájékoztató. A 06/1-369-7006-os telefonszámon kell jelezni a részvételi szándékot.
 • Nyár Óvoda: 04.24-én, hétfőn 16:30-tól tájékoztató szülői értekezletet tartanak. 04.25-én és 26-án 9-11.30 között nyílt nap.
 • Park és Lakkozó óvodák: nincs nyílt nap, de ha felhívják az ovit, egyeztetett időpontban meg lehet nézni az óvodákban zajló mindennapokat. Időpont egyeztetés a 06-1-3806-795 telefonszámon.
 • Viola Óvoda: április 26. 08.30-12.00 és 15.00-17.00 óra között
 • Virág Óvoda: április 11-én (kedd) 9.30-11.30 és 15-17 óra között.
Mit kell tudni az óvodai felvételről?
 
Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Jelentkezni a meghirdetett időpontban a lakóhely szerinti körzetileg illetékes - vagy választott - önkormányzati, továbbá nem önkormányzati óvodában lehet.
 
Az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. A gyermek abban az évben, melynek augusztus 31. napjáig a 3. életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától – szeptember 1-től – legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.
 
A jegyző a szülő kérelmére – és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével – az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól. Ettől függetlenül a szülő köteles beiratni a gyermeket az óvodába. 
 
A jelenleg bölcsődében elhelyezett gyermekekre vonatkozó igényt is be kell jelenteni!
 
 
A beíratáskor be kell mutatni:
 • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt,
 • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.
 
A sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő óvodába való felvételhez a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata szükséges. 
 
A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, illetőleg ahol szülője dolgozik. Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha az óvodába jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, több óvoda esetén az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.
 
Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda). Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és az a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első napját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel. 
 
Az új gyermekek fogadása a tanév – nevelési év első napjától folyamatosan történik. 
A tartalom a hirdetés után folytatódik
Desktop, Mobil
Mobil
Mit szólsz hozzá?